webdesign: webnestor.dk

   

Løbsruter

På træningsaftener prøver vi så vidt muligt at veksle mellem forskellige ruter.

Vi har ingen faste ruter, men lægger ruterne fra gang til gang, også afhængig af, hvem der møder op, og hvor langt der skal løbes.

Om sommeren prøver vi at få lagt turene gennem skoven – når der ikke lige er jagt og vi ikke er for mange. Om vinteren må vi ty til de oplyste veje i Præstø.

Rute 2,8 km – den lille Præstørute, den rute vi ofte tager nybegynderne med på:
Hallen – Rosagervej – Ny Esbjergvej – Vesterbro – Adelgade – Per Thyges Torv – Antonievej –Egevej - Hallen

Se kort - Kilde: Cowi ortofoto. 2004 Præstø Kommune

Rute 4,7 km:
Hallen – Ny Esbjergvej – Allé til Nysø – tilbage ad Nysøvej – til venstre langs strandkanten mod havnen – Dalen – Østerbro – Rosagervej - Hallen

Rute 5,5 km:
Hallen – Rosagervej – Christinelundsvej – ved skoven drejes mod højre –Rævsvænge - Skovhusevej – Lundegårdsvej – Jungshovedvej – Næbvej – Christinelundsvej – Rosagervej – Hallen

Ovennævnte rute kan forlænges:

I stedet for at dreje mod højre til Rævsvænge, drejes i stedet til venstre, og man får lagt lidt flere km. på gennem skoven.

Rute 7,9 – den store Præstørute:
Hallen – Rosagervej – Ny Esbjergvej – Vesterbro – Nysøvej – løb ind i alléen – herefter tilbage ad Nysøvej – til venstre langs strandkanten mod havnen – ved "Det kolde Hjørne" drejes ud på Havnevej – Fjordstien – op på stien – Dalen – Østerbro – Hestehavevej – Jacobs Havn – Strandstien – løb på stien hele vejen til Svanevej – Næbvej – Christinelundsvej – Rosagervej – Hallen

Se kort - Kilde: Cowi ortofoto. 2004 Præstø Kommune