webdesign: webnestor.dk

   

Bestyrelsen er konstitueret pr. 8. marts 2017.

Formand

Sanne Tandrup

 

Rugvænget 74

 

4720 Præstø

 

Tlf. 5116 0354

 

 

 

Næstformand

Anne Wolsing

 

Bygvænget 36

 

4720 Præstø

 

 

Kasserer

Eva Clemmensen

 

Strandstien 16

 

4720 Præstø

 

Tlf. 5599 1013

 

 

 

Sekretær

Berit Husted

 

Grønnegade 6

 

4720 Præstø

   

Suppleanter

1. Steen Sønderup

 

2. Peter Bredo

 

 

Revisorer

Sven Bjarne Møller

 

Helge Elgaard
   

Revisorsuppleant

Michael Aagaard