webdesign: webnestor.dk

Fælles løbetur til Fransk Forår om lørdagen

Løbet er lagt om til at være et socialt fællesløb hvor alle, også ikke-medlemmer, er velkomne til at deltage i Præstøløbernes fællestræning denne lørdag. Ruten følger i videst muligt omfang den oprindelige rute fra de første franske forårsløb.
Opvarmningen begynder kl. 10.25 og starten er kl. 10.30 ved Klosternakkeskolen, hvor vi i samlet flok løber den ca. 5 km lange franske forårsrute. Efter løbet mødes vi itil en løbesnak, kaffe og kage. Deltagelse og forplejning er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig. Mere information gives ved fremmøde på dagen.

hilsen

Præstøløberne :-)